Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Ville Iho: Kysyntä on vahvaa, mutta tarjonnan haasteet rajoittavat kasvua ja painavat kannattavuutta

Vahvana jatkuva kysyntä tuki Terveystalon kasvua vuoden toisella kvartaalilla. Liikevaihto kasvoi lähes 16 prosenttia, josta Ruotsin osuus oli noin 9 prosenttiyksikköä. Yrityskaupat toivat noin puolet liikevaihdon kasvusta Suomessa. Terveyspalveluiden varausasteet säilyivät erittäin korkealla ja tarjonta rajoitti orgaanista kasvua useimmissa palveluissa. Tavoitteista jäänyt tarjonta, heikentynyt myynnin mix ja muun muassa yrityskauppojen nostamat henkilöstökustannukset painoivat kannattavuutta vahvasta kysynnästä ja kasvusta huolimatta. Oikaistu EBITA laski 18,2 prosenttia 24,1 miljoonaan euroon ja oli 7,6 prosenttia liikevaihdosta.

Tarjonta kasvoi vaatimattomasti vuoden takaiseen verrattuna, ja kasvu painottui edelleen digitaalisiin palveluihin. Ammattilaisten rekrytoinnissa onnistuttiin jakson aikana kuitenkin hyvin ja ammatinharjoittajien määrä kasvoi yli 10 prosenttia. Tämä positiivinen kehitys tulee näkymään viiveellä varsinaisissa tarjontaluvuissa. Tarjonnan vahvistamiseksi siirrämme entistä enemmän kehityspanoksia ammattilaisten työtä tehostaviin ratkaisuihin. Työtyytyväisyys Terveystalossa jatkuu korkealla tasolla henkilöstösuositteluindeksi eNPS:n ollessa 30 viimeisimmässä mittauksessa.

Oletustemme mukaisesti koronatestien määrä väheni, kun taas muu diagnostiikka ei ole vielä palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Myynnin jakaumaan vaikutti negatiivisesti myös tarjonnan jääminen tavoitteista, kun sopimusasiakkaiden vastaanotot veivät kapasiteettia korkeampikatteisilta yksityisasiakkaiden hoitoketjuilta. Henkilöstökustannukset kasvoivat yrityskauppojen, uusien liiketoimintojen kasvupanostusten sekä proaktiivisten rekrytointien ajamina.

Ruotsin liiketoiminta kehittyi edelleen suunnitelmiemme mukaisesti. Jatkoimme toisella vuosineljänneksellä täydentäviä yritysostoja ja laajensimme palveluvalikoimaa myös uusille maksajaryhmille.

Digitaalisten vastaanottojen määrä kasvoi edelleen voimakkaasti, 28 prosenttia vertailukaudesta. Terveystalon digitaalisia ratkaisuja on ensimmäistä kertaa pilottikäytössä omien palvelujemme ulkopuolella julkisen sektorin asiakkailla. Tavoitteenamme on jatkossakin johtaa toimialamme uudistumista Suomessa, Ruotsissa ja myöhemmin myös uusilla markkinoilla. Terveystiedon tehokkaammalla käytöllä, paremmalla hoidonohjauksella ja etävastaanotoilla on mahdollista parantaa hoidon saatavuutta, työtyytyväisyyttä sekä tuottavuutta. Julkisen puolen digitaalisten kumppanuuksien kehittämisen lisäksi viemme syksyn aikana yritysterveyden ratkaisukokonaisuuden Ruotsiin.

Terveystalon markkina-asema ja kilpailukyky on vahva. Olemme kasvaneet nopeasti erityisesti digitaalisissa palveluissa, uusissa liiketoiminnoissa ja Ruotsin markkinalla ja ylittäneet kasvutavoitteemme moninkertaisesti. Vahvassa kysyntäympäristössä painopisteemme on ollut kasvussa ja asiakaskokemuksessa, mikä heijastuu myös suhteellisesti nopeammin kasvaneisiin henkilöstökuluihin. Ympäristössä, jossa inflaatiopaineet yhdistyvät kireään työmarkkinaan ja talouden yleiseen epävarmuuteen, painotamme kannattavuutta suhteessa kasvuun. Panostuksemme pitkän aikavälin kilpailukykyymme säilyvät, mutta ympäristön muuttuminen tulee näkymään kehityspanostusten prioriteeteissa, yrityskauppojen kriteereissä uusilla liiketoiminta-alueilla sekä rekrytointien ajoittamisessa. Meidän tulee myös tarkastella palveluidemme hinnoittelua, jotta se on linjassa yleisen kustannustason nousun kanssa.

Terveyspalvelujen kysyntää lisäävät megatrendit ovat voimistuneet pandemian aikana, ja huolimatta talouden epävarmuudesta kysyntä on erittäin korkealla. Missiomme taistella terveemmän elämän puolesta on ajankohtaisempi kuin koskaan, ja ydinmarkkinoidemme johtavana yksityisenä terveydenhuollon palveluntarjoajana meillä on keskeinen rooli ihmisten ja työyhteisöjen elämässä. Olemme sitoutuneet visioomme luoda maailma, jossa on vähemmän sairauspäiviä ja enemmän terveitä, onnellisia vuosia.

Kohti parempaa huomista,

Ville Iho

toimitusjohtajan-katsaus.jpg