Verenpaine kuntoon – korkeaa verenpainetta ei voi tuntea itse

Verenpaine kuntoon – korkeaa verenpainetta ei voi tuntea itse

Korkea verenpaine on haitallinen terveydelle, mutta moni suomalainen kärsii siitä tietämättään. Siksi verenpaineen mittaus on tärkeää. Alhainen verenpaine ei haittaa, mutta se voi aiheuttaa huimausta. Tässä tietopaketissa on listattuna verenpaineen arvot sekä tietoa verenpaineen itsehoidosta ja verenpainelääkityksestä.

Sisällysluettelo

180/110 mmHg ja sitä korkeampi verenpaine on vaarallisen korkea, joten hoitoon on hakeuduttava välittömästi. Jos lukemat ovat 160–179/100–109 mmHg, on verenpaine selvästi koholla ja lääkäriin tulee ottaa yhteyttä. Verenpaineen ollessa 140–159/90–99 mmHg verenpainetta on hyvä seurata kahden kuukauden ajan ja keskustella sitten lääkärin kanssa.

Mikä on normaali verenpaine?

Verenpaine on normaali, kun lukema on korkeintaan 130/85 mmHg. Yläpainetta kuvaillaan ensimmäisellä luvulla ja alapainetta jälkimmäisellä. Verenpainearvojen mittayksikkönä käytetään elohopeamillimetriä, jonka yksikkö on mmHg. Verenpaine tulisi aina mitata levossa, koska verenpaine voi vaihdella vuorokauden mittaan monesta eri syystä, kuten fyysisen rasituksen, stressin tai jännityksen seurauksena.

Myös stressi nostaa verenpainetta. Yön aikana verenpaine laskee noin 10–20 prosenttia päivään verrattuna.

Verenpaineeseen vaikuttavat useat eri tekijät

Verenpaine voi olla korkea ilman erityistä aiheuttajaa, joskus se taas kohoaa jonkin muun sairauden johdosta.

Elintapojen johdosta kohonnutta verenpainetta sanotaan primaariksi verenpainetaudiksi. Sairauden tai tietyn tilan johdosta kohonnutta verenpainetta taas sanotaan sekundaariseksi verenpainetaudiksi.

Verenpaineen arvot − milloin lääkäriin?

Verenpaineen arvot ovat lueteltu alla olevaan listaan, voit tarkistaa listasta, millaisia toimenpiteitä verenpainetasosi vaatii.
Verenpaine ilmoitetaan kahdella luvulla. Ensimmäinen, suurempi luku on yläpaine eli systolinen verenpaine ja toinen, pienempi luku on alapaine eli diastolinen verenpaine.

 • Alle 120/80 mmHg: Hyvä verenpaine. Mittaa uudestaan viiden vuoden kuluttua.
 • Alle 130/85 mmHg: Normaali verenpaine. Mittaa uudestaan kahden vuoden kuluttua.
 • 130–139/85–89 mmHg: Tyydyttävä verenpaine. Mittaa uudestaan vuoden välein. Voit kokeilla myös verenpaineen itsehoitoa, johon löydät neuvoja myöhemmin tästä artikkelista.
 • 140–159/90–99 mmHg: Verenpaine on lievästi koholla. Kokeile verenpaineen itsehoitoa. Mittaa ja merkitse tulokset muistiin kahden kuukauden ajan ja puhu niistä lääkärin kanssa.
 • 160–179/100–109 mmHg: Verenpaine on selkeästi koholla. Käy lääkärissä ja kokeile verenpaineen itsehoitoa kuukauden ajan. Jos se ei tehoa, lääkitys on tarpeen.
 • Yli 180/110 mmHg: Verenpaine on vaarallisen korkea ja vaatii välitöntä hoitoa.

Diabeetikoilla ja munuaissairailla kohoavat luvut vaativat herkemmin hoitoa. Mikäli verenpaineen viitearvot ylittävät heillä 130/85 mmHg, harkitaan verenpainelääkitystä. 

Milloin lääkäriin?

Verenpaineen ollessa 140–159/90–99 mmHg, verenpainetta on hyvä seurata kahden kuukauden ajan ja keskustella sitten lääkärin kanssa. Jos lukemat ovat 160–179/100–109 mmHg, on verenpaine selvästi koholla, joten lääkäriin tulee ottaa yhteyttä. 180/110 mmHg ja sitä korkeampi verenpaine on vaarallisen korkea, joten hoitoon on hakeuduttava välittömästi.

Alhainen verenpaine

Alhainen verenpaine ei ole terveellä ihmisellä vaarallinen. Matala verenpaine on terveydelle jopa hyödyllinen, sillä valtimotaudin vaara on pienempi. 

Matalasta verenpaineesta ei tarvitse huolestua, vaikka yläpaine olisi vain 100 mmHg tai sen alle. Nuorelle tai keski-ikäiselle oireettomalle ihmiselle luvut ovat normaalit. Ikääntyneellä matala verenpaine voi johtua iän lisäksi erilaisista sairauksista.

Ikääntyneen alhainen verenpaine voi johtua esimerkiksi seuraavista tekijöistä:

 • sydämen vajaatoiminta 
 • muu sydäntauti 
 • verisuoniin liittyvä sairaus 
 • verenpainelääkitys 
 • muu lääkitys 

Jos alhainen verenpaine mietityttää, lääkäri neuvoo tarvittavissa jatkotoimenpiteissä.

Alhaisen verenpaineen oireet

Vaikka alhainen verenpaine ei terveellä henkilöllä ole vaarallinen, sen yleinen oire on huimaus seisomaan noustessa. Huimaus johtuu siitä, ettei verenkierron säätelyjärjestelmä ehdi sopeutua riittävän nopeasti asennon muutokseen. Äkillisen alhaisen verenpaineen aiheuttamaa huimausta voi ehkäistä nousemalla ylös makuuasennosta tai istuma-asennosta hitaasti ja asteittain. Pahimmillaan verenpaineen äkillinen lasku voi johtaa pyörtymiseen. Se on kuitenkin perusterveellä ihmisellä harvinaista.

Mikäli matala verenpaine ja siihen liittyvä huimaus vaikeuttavat normaalielämää, siihen on olemassa reseptilääke. Keskustele sen käyttöönotosta lääkärin kanssa. Jos alhainen verenpaine johtuu verenpainelääkityksestä, lääkäri voi vaihtaa lääkitystä sopivammaksi.

Korkea verenpaine

Korkea verenpaine kuormittaa kehoa ja lyhentää odotettavissa olevaa elinikää.

Kohonnut verenpaine voi muun muassa:

 • vahingoittaa valtimoita 
 • lisää eteisvärinän riskiä 
 • aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa 
 • altistaa sepelvaltimotaudille 
 • aiheuttaa aivohalvauksen 
 • aiheuttaa sydäninfarktin 

Vaarallisen korkea verenpaine

Vaarallisen korkean verenpaineen raja-arvona pidetään yläarvoa, joka on 180 mmHg tai yli sekä ala-arvoa, joka on 110 mmHg tai yli. Myös luvut 160/100 mmHg vaativat nopeaa reagointia.

Verenpaineen mittaus

Verenpaineen mittaus kannattaa suorittaa aina samalla tavalla, jotta mittaustulos olisi mahdollisimman oikea ja yhteneväinen aiempien mittausten kanssa. 

Puoli tuntia ennen mittausta tulisi välttää verenpainetta hetkellisesti kohottavia tekijöitä, kuten:

 • raskasta liikuntaa 
 • tupakointia 
 • kofeiinin kuten kahvin, teen ja kolajuomien juomista  

Varsinainen verenpaineen mittaus tehdään aina levossa. Mittaus onnistuu seuraavilla ohjeilla: 

 • asetu istumaan pöydän ääreen, anna mittauskäden levätä pöydällä 
 • varmista, etteivät vaatteet purista mistään kohtaa kehoa 
 • aseta mittarin mansetti olkavarren ympärille, paljaalle iholle tai tiukan, ihonmyötäisen hihan päälle 
 • rentoudu hetki ennen mittarin käynnistämistä 
 • pysy mittauksen aikana paikallasi, älä puhu tai esimerkiksi selaa kännykkää 
 • mittaa verenpaine sekä aamulla että illalla 
 • mittaa verenpaine jokaisella mittauskerralla kaksi kertaa peräkkäin ja kirjaa lukemat ylös verenpaineen seurantalomakkeeseen 
 • ota verenpaineen seurantalomake mukaan lääkärin tapaamiseen. 

Verenpaineen tavoitearvot ovat kotona tehdyissä mittauksissa usein hieman alempia kuin lääkärissä, sillä vastaanotolla jännitys voi nostaa arvoja. Kotimittauksessa tavoitearvo on alle 135/85 mmHg, lääkärissä alle 140/90 mmHg.

Verenpaineen itsehoito

Omilla elintavoilla on suuri vaikutus verenpaineeseen.

Korkean verenpaineen itsehoidossa on oleellista vähentää:

 • päivittäistä suolan käyttöä 
 • viikoittaisia alkoholiannoksia 
 • lakritsia ja salmiakkia 
 • tupakointia 
 • ylipainoa 

Verenpaineeseen vaikuttaa positiivisesti, jos omiin elintapoihin lisää enemmän:

 • liikuntaa 
 • kalaa 
 • vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja marjoja 
 • kuitupitoista ruokaa, kuten täysjyväleipää ja -pastaa 
 • magnesiumia, kaliumia ja kalsiumia 

Laillistettu ravitsemusterapeutti neuvoo ja auttaa kohti terveellisempiä elintapoja.

Verenpainelääkitys

Aina verenpaineen itsehoito ei riitä laskemaan kohonnutta verenpainetta riittävästi. Silloin verenpainelääkitys on tarpeen. Suomessa arviolta noin miljoona ihmistä käyttää verenpainelääkkeitä. 

Verenpainelääkkeet toimivat pääosin kolmella eri tavalla:

 • poistavat elimistöstä suolaa ja nestettä 
 • laajentavat verisuonia 
 • vähentävät tahdosta riippumattoman, vireystilaa nostavan sympaattisen hermoston toimintaa 

Lääkkeiden teho perustuu siihen, että ne vähentävät kiertävää verimäärää, laskevat sykettä ja sydämen kuormitusta. Verenpainelääkkeet hoitavat kuitenkin vain oireita, eivät itse sairautta. Jos itsehoito ja terveet elintavat eivät auta, lääkitystä voi joutua käyttämään loppuelämän. 

Moni verenpainepotilaista tarvitsee usean lääkkeen yhdistelmähoitoa. Lääkäri suunnittelee lääkehoidon. Joskus sopivaa annostusta ja yhdistelmää pitää hetken aikaa etsiä.

Verenpaineen laboratoriotutkimus

Mikäli verenpaine on koholla, tehdään sydän- ja verenkiertosairauksien kokonaisvaltainen riskiarviointi. Ensin lääkäri poissulkee muiden sairauksien vaikutuksen kohonneeseen verenpaineeseen, sen jälkeen otetaan laboratoriokokeet. 

Laboratoriokokeissa selvitetään:

 • kolesteroliarvot 
 • seerumin elektrolyytit eli kalium ja natrium 
 • verensokeri 
 • munuaisten toiminta 
 • pieni verenkuva 
 • virtsanäyte valkuaismäärityksellä 

Laboratoriokokeiden lisäksi tehdään EKG eli sydänsähkökäyrä. Tietojen perusteella lääkäri arvioi valtimotaudin vaaran ja antaa ohjeet jatkotoimenpiteisiin.


Korkea verenpaine -tutkimuspaketti tutkii verenpaineen nousuun vaikuttavia tekijöitä ja mahdollisia taustalla vaikuttavia sairauksia.

Lue lisää: Korkea verenpaine -tutkimuspaketti

Naisen verenpaine

Matala verenpaine on yleisempi naisilla kuin miehillä. Toisaalta naiset käyttävät myös enemmän hormonaalista lääkitystä, jotka nostavat verenpainetta. Tällaisia ovat esimerkiksi ehkäisypillerit ja vaihdevuosien hormonihoito.

Raskaus vaikuttaa verenpaineeseen. Verenpaine kohoaa raskauden aikana 5–10 prosentilla naisista. Sitä nostaa yleensä raskausmyrkytys eli pre-eklempsia.

Jos verenpaine alkaa selkeästi nousta, lääkäri määrää odottava äidin herkästi sairauslomalle.

Miehen verenpaine

Verenkierron ongelmat voivat vaikuttaa peniksen erektiokykyyn. Näin ollen myös kohonneesta verenpaineesta aiheutuva verenpainetauti voi haitata erektiota. Noin kaksi kolmasosaa verenpainetautia sairastavista kärsii erektiohäiriöistä.

Ensimmäisenä hoitokeinona kannattaa kokeilla verenpaineen itsehoitoa. Jos se ei tehoa, kysy asiaan perehtyneeltä lääkäriltä lisää erektiohäiriöiden ja korkean verenpaineen yhdistelmästä ja sopivasta hoidosta.

Lapsen verenpaine

Lapsen verenpaine on aikuisia matalampi. 

 • Pienillä lapsilla normaali verenpaine on alle 100/60 mmHg. 
 • Kouluiässä verenpaine nousee tasolle 110–120/75 mmHg. 
 • Murrosiässä verenpaine tasoittuu aikuisten tasolle 120–130/75–85 mmHg. 

Joka sadannella lapsella todetaan korkea verenpaine. Sen raja-arvo riippuu lapsen koosta. Pienten lasten korkea verenpaine johtuu yleensä aina jostakin perussairaudesta tai perintötekijöistä, jossa molemmilla vanhemmilla on todettu kohonnut verenpaine. 

Jos lapsen verenpaine huolestuttaa, asiaan perehtynyt lääkäri auttaa.


Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat tietopaketit: