Henkilöstön vuokraus

Terveystalo tarjoaa monipuolisia henkilöstöpalveluita kunnille, sairaanhoitopiireille sekä yksityisille yrityksille lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen tarpeeseen. Palveluvalikoimassamme on henkilöstöpalveluita perusterveydenhuoltoon, työterveyteen, erikoissairaanhoitoon ja suunterveyteen sekä kokonaisulkoistettuja hoitajatiimejä hengityshalvauspotilaiden kotihoitoon. Räätälöimme henkilöstöpalvelut aina asiakkaan tarpeen mukaisesti. Henkilöstöpalveluiden käyttö on järkevä ratkaisu monenlaisissa tilanteissa. Potilaat tarvitsevat laadukasta hoitoa ilman pitkiä jonoja huolimatta siitä, kuinka paljon omaa henkilökuntaa on saatavilla. Terveystalon työntekijöiden avulla voi paikata oman henkilökunnan lomia tai pidempiaikaisia poissaoloja, hankkia työvoimaa kohteisiin, joihin on vaikea saada työntekijöitä tai purkaa potilasjonoa. Voit ulkoistaa Terveystalolle myös kokonaisten toimintojen henkilöstön hankinnan ja resursoinnin.

Sisällysluettelo

Palvelun hankkiminen on helppoa. Terveystalo toimii vuokrattavan työntekijän työnantajana ja vastuu työntekijästä on Terveystalolla. Me laadimme työsopimuksen ja huolehdimme kaikista työsuhteeseen liittyvistä asioista, kuten työnantajavelvoitteista ja työterveyshuollosta, ja työntekijän hallinnollinen esihenkilö toimii yhteyshenkilönä asiakkaan ja työntekijän välillä. Olemme tuoneet laadukkaat ja helppokäyttöiset etäpalvelut myös julkisasiakkaidemme palveluvalikoimaan, joten tarpeen mukaan voimme tuottaa henkilöstöpalvelut myös etäyhteyden avulla.

Yleislääkärit

Terveystalo tarjoaa yleislääkäripalveluita terveyskeskuksiin, päivystyksiin, työterveyteen ja muihin asiakkaidemme tarpeisiin aina yksittäisistä työntekijöistä kokonaisen yksikön henkilöstöresursointiin. Tavoitteenamme on, että asiakas saa aina tarpeitaan vastaavan osaajan tai palvelun. 

Toimimme vuosien kokemuksella, joten prosessimme lääkärirekrytoinnin ja työvuorosuunnittelun osalta ovat hiottuja ja vakiintuneita.  Toimimme mielellämme myös asiakkaidemme kumppanina toiminnan kehittämisessä. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme yhä paremmin.

Erikoislääkärit

Terveystalo tarjoaa erikoislääkäripalveluita sairaanhoitopiireille, kunnille ja yksityisille yrityksille.  Palveluvalikoimaamme kuuluvat lähes kaikki erikoisalat aina psykiatriasta konservatiivisiin ja operatiivisiin aloihin sekä radiologiaan asti. Tarjoamme asiakkaillemme laadukasta erikoislääkäripalvelua räätälöimällä henkilöstöpalvelun asiakkaan tarpeiden mukaan.

Hoitohenkilöstö

Tarjoamme julkiselle sektorille ja yrityksille joustavasti hoitajatyövoimaa kiirehuippuihin tai muihin ennalta sovittuihin tarpeisiin. Toimitamme työvoimaa monenlaisiin tehtäviin. Meillä työskentelee esimerkiksi anestesia-, röntgen- ja instrumenttihoitajia sekä koronanäytteenottajia. Henkilökuntamme on osaavaa ja ammattitaitoista ja kaikilla hoitajilla on lääkeluvat kunnossa.

Meillä on lisäksi pitkä kokemus ympärivuorokautisten kotihoitopalveluiden järjestämisestä. Kotihoitoasiakkaamme ovat pääasiassa hengityshalvauspotilaita tai vammautuneita henkilöitä, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Hoitotiimiin kuuluu yleensä 4–6 hoitajaa, jotka työskentelevät asiakkaan kotona. Hoitajat tekevät moniammatillista yhteistyötä muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta asiakkaalle voidaan taata parhaat mahdollisuudet itsenäiseen ja tavanomaiseen elämään.  

Suun terveydenhuollon ammattilaiset

Kauttamme saat kokeneet ja osaavat hammas- ja erikoishammaslääkärit, suuhygienistit ja hammashoitajat niin lyhyt- kuin pitkäaikaiseen tarpeeseen päivätyöhön ja päivystykseen.

Suun terveydenhuollon henkilöstövuokrauksen lisäksi tarjoamme laajasti erilaisia palveluita aina jononpurusta laajempiin kumppanuuksiin. Lue lisää suun terveyden palveluistamme >

Muut asiantuntijat

Henkilöstöpalveluidemme kautta saat tarpeisiisi sopivat ammattilaiset myös muista ammattiryhmistä. Ole matalalla kynnyksellä meihin yhteydessä, jos kaipaat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Terveystalo on Suomen johtava ja verkostoltaan suurin terveyspalveluyritys

Maanlaajuisen verkostomme, kattavien terveyspalveluiden, etäratkaisujen ja kokeneiden asiantuntijoidemme ansiosta palvelumme ovat aina lähellä asiakasta. Julkisille organisaatioille tarjoamme monta joustavaa tapaa ostaa palveluita ja ratkaista tarpeita.