Luottamusta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan ennen

21. huhtikuuta 2022

Luottamuksella on tärkeä rooli työyhteisöjen toimivuudelle, ihmisten hyvinvoinnille ja työn tuottavuudelle.

Luottamusta tarvitaan työyhteisöissä etenkin vaikeina aikoina. 

– Nykyiseen poikkeukselliseen aikaan sisältyy niin paljon epävarmuustekijöitä ja ennakoimattomuutta, että luottamuksella ja siitä syntyvällä turvallisuudentunteella on entistä tärkeämpi rooli työpaikoilla, sanoo Terveystalon organisaatiopsykologi Annamari Heikkilä.

Heikkilä muistuttaa, että luottamus on kaiken sosiaalisen toiminnan ja organisoitumisen lähtökohta. 

– Sosiaalinen toiminta on perustunut luottamukseen ihmisyhteisöissä kautta aikojen. Samat opit pätevät kuitenkin myös nykyisessä työelämässä. Se, millainen psykologinen turvallisuus tiimissä vallitsee, ennustaa sekä tiimien toimivuutta että tiimien menestystä, hän sanoo.

Toisin sanoen, kaikki inhimillinen toiminta lähtee luottamuksesta. 

– Tutkimusten mukaan luottamus vaikuttaa todella merkittävästi työhyvinvointiin, sitoutumiseen ja tehokkuuteen. Siksi etenkin esihenkilöiden ja johdon on hyvä tarkastella organisaatiossa vallitsevaa luottamusta, Heikkilä jatkaa.

Oppia osallistavasta johtamisesta

Heikkilän mukaan luottamuksen saavuttamiseen vaaditaan ennen kaikkea sitä, että organisaatiossa työskentelevät ihmiset voivat luottaa siihen, että heitä kohdellaan samanarvoisesti ja että he tulevat ymmärretyksi. 

– Voidaan kysyä myös, kokevatko he, että heitä kuullaan, hän vinkkaa.
Hän huomauttaa, että myös paljon puhutusta osallistavasta johtamisesta kannattaa hakea oppia. 

– Kun johtaminen on osallistavaa ja ihmisten välillä tietynlaista läpinäkyvyyttä, se lisää automaattisesti luottamusta.

Johtamisen näkökulmasta luottamus rakentuu usein tilanteessa, jossa esimerkiksi esihenkilö avaa omalla tavallaan haavoittuvuuttaan. 

– Ja kun alaiset luottavat johtajaan, heidän ei tarvitse käyttää aikaa suojautumiseen. Sen sijaan energia kohdistuu itsensä kehittämiseen, luomiseen ja positiivisen tulevaisuuden rakentamiseen, Heikkilä sanoo.

Kolme näkökulmaan luottamukseen

Annamari Heikkilän mukaan työyhteisöjen luottamusta kannattaa tarkastella kolmesta eri näkökulmasta. 

– Työyhteisössä täytyy tarkastella, ymmärtävätkö työntekijät toisiaan. Aihetta voi lähesty kysymällä esimerkiksi sitä, riittääkö luottamus siihen, että jokin haastava asia pystytään toteuttamaan yhdessä, Heikkilä kertoo.

Ymmärryksen lisäksi työpaikalla on hyvä kysyä, vallitseeko työyhteisössä luottamus siihen, että ihmiset ovat päteviä ja osaavat työnsä.

– Kaikkien ei toki tarvitse osata kaikkea, mutta etenkin tiimien sisällä on hyvä tarkastella sitä, että tiimissä vallitsee keskinäinen luottamus kompentenssiin.

Kolmantena Heikkilä muistuttaa, että yksilönvälisessä vuorovaikutuksessa on täysin luonnollista pohtia, voiko toiseen ihmiseen luottaa ja onko tällä niin sanotusti puhtaat jauhot pussissa.

– Luottamusta persoonaan on hyvä käsitellä myös laajemmalti organisaatiossa. Toimitaanko organisaatiossa rehellisesti ja avoimesti, ja viestitäänkö toiminnasta yhtä lailla luottamusta herättäen?

Apua ja tukea ongelmatilanteisiin

Tukea luottamuksen saavuttamiseen voi hakea myös Terveystalosta. 

– Pystymme ratkomaan ongelmatilanteita, mutta toisaalta autamme esihenkilöitä, johtoa ja muita organisaation avainhenkilöitä kehittämään omaa osaamistaan ja ymmärrystään, Heikkilä kertoo.

Vaikeista ajoista huolimatta Heikkilä muistuttaa, että organisaatiossa ylläpidetään myönteistä käsitystä maailmasta. 

– Luottamusta voi ajatella kuin öljynä, joka poistaa tällaisessa tilanteessa kitkaa. Kun luottamusta on riittävästi, voidaan käsitellä hyvin vaikeitakin asioita. Tulevaisuudenuskoa kannattaa pitää yllä, ja on hyvä ajatella, että tässä mennään kohti jotain parempaa.

Tutustu myös muihin työterveyden sisältöihin

Nainen potee influenssaa sohvalla. Artikkeli

Influenssakausi lähestyy – suojaa työntekijäsi rokotteella

Nopeasti leviävä influenssa voi aiheuttaa työikäisillä pitkiä sairauspoissaoloja. Tehokkain suoja influenssaa vastaan on rokote. Se ehkäisee sairauden jopa 80 prosenttisesti ja lyhentää taudin kestoa. Jos influenssa kuitenkin iskee, suosittelemme asiakkaitamme hyödyntämään Terveystalon etäpalveluita sekä ottamaan omailmoituksen käyttöön.

Työkykyjohtaminen on hyvinvoivan työyhteisön rakentamisen ja ylläpitämisen merkittävä tekijä. Artikkeli

Työkyky seuraa, kun sitä johdetaan – Arkijohtamiseen tarvitaan oikeaa tietoa

Työelämä on keskellä murrosta, joka haastaa jokaista organisaatiota. Uupuminen ja ahdistuneisuus yleistyvät, digitalisaation tuomat muutokset, työvoimapula, väestön ikääntyminen ja vaatimukset jatkuvaan oppimiseen lisäävät työntekijöiden kuormitusta. Nämä megatrendit ovat hallittavissa, mutta se vaatii järjestelmällistä työtä, sekä tiedolla johtamisen työkaluja.

Ennakoi työkykyriskit terveystarkastuksella. Artikkeli

Ennakoi työkykyriskit uudistetuilla terveystarkastuksilla

Tuottava ja kustannustehokas työkyvystä huolehtiminen edellyttää uudenlaista ajattelua. Terveystalon uudet vuoden 2023 alusta käynnistyvät terveystarkastukset huomioivat entistä paremmin toimialojen erityispiirteet ja työn kuormitustekijät. Kohdennetut terveystarkastukset auttavat tunnistamaan mahdolliset työkyvyn haasteet ennakoiden ja varhaisessa vaiheessa. Uudistettujen tarkastusten avulla tuemme ja edistämme terveyttä ja työkykyä oikea-aikaisesti yksilö- ja ryhmätasolla.

Kuinka valmistautua keskusteluihin lähityöhön paluusta? Artikkeli

Kuinka valmistautua keskusteluihin lähityöhön paluusta?

Etätyösuosituksen päätyttyä jotkut ovat enemmän kuin innokkaita palaamaan työpaikoille, jotkut pelkäävät sitä ja toiset ovat näiden kahden vaiheilla. Ainoa varma asia on, että epävarmuutta tulee olemaan paljon. Esihenkilöillä voi olla edessä haastavia tilanteita ja keskusteluita tiimiläisten kanssa lähityöhön palaamisesta, joten kuinka niihin tulisi valmistautua?

Työterveyden toimintasuunnitelma laaditaan jokaiselle työpaikalle omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Artikkeli

Valmistaudu toimintasuunnitelmaan nyt!

Toimialat ja työn luonne vaihtelevat, ja jokainen työpaikka on omanlaisensa. Siten myös jokaisella organisaatiolla on omat työterveyteen liittyvät tarpeensa. Työterveyden kanssa yhteistyössä vuosittain laadittavassa toimintasuunnitelmassa määritellään työterveyden tarpeet ja tavoitteet sekä niihin perustuvat toimenpiteet.

Terveystalon digitaaliset hoitopolut tukevat asiakkaan omahoitoa ja hoidon etenemistä. Artikkeli

Terveystalon hoitopolut tukevat asiakkaan omahoitoa

Terveystalon digitaaliset hoitopolut tukevat asiakkaan omahoitoa ja hoidon etenemistä. Ensimmäiset hoitopolut ovat olleet käytössä pian vuoden verran. Vuoden aikana hoitopoluista on saatu arvokasta palautetta niin asiakkailta kuin ammattilaisilta.